Roušky do Domova seniorů

Domov seniorů

Leden 2021

V prosincovém období jsme zaregistrovali prosbu Domova seniorů Napajedla o finanční a materiálovou výpomoc. Nákaza covid-19 se šířila jak mezi klienty, tak mezi zaměstnanci. S prosbou o pomoc nás oslovila i jedna z našich zaměstnankyň, jejíž maminka v Domově pobývá. Neváhali jsem a okamžitě poslali krabici roušek.

Situace v Domově seniorů je nyní stabilizovaná, zaměstnanci se mohli po prodělané nemoci vrátit do zaměstnání a v součastnosti se nikdo z klientů nepotýká s nákazou covid-19.