Naše AED zařízení v aplikaci Záchranka

aed.jpg

Září 2020

Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. Mohou je obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.
Mobilní aplikace Záchranka a webový portál nabízí ucelenou databázi všech veřejně dostupných defibrilátorů v České republice. V případě potřeby je operátor ZZS na základě znalosti polohy pacienta schopen zajistit rychlou dostupnost přístroje AED.

TNS SERVIS vlastní také AED přístroj a nově bylo zařízení přidáno do databáze a je dostupné v mobilní aplikaci Záchranka i na webu www.zachrankaapp.cz/aed.