Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vlajka EU

Prosinec 2018

Název projektu: Soubor technologických opatření za účelem snížení nákladů na energie ve společnosti TNS SERVIS s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013456

Program: Úspory energií, OP PIK

Cíl projektu: Projekt navrhuje provést taková opatření, která povedou ke snížení spotřeby energií, docílí snížení měrné spotřeby energií na hmotnost finálního produktu, což v konečném důsledku bude představovat zlepšení konkurenceschopnosti společnosti. Konečně projekt řeší i aspekt environmentální, který povede ke zlepšení pracovního prostředí.