Sběr tužkových baterií v TNS

Ecobat

Leden 2022

Češi loni odnesli do sběrných míst rekordně přes 80 milionů tužkových baterií. I naše společnost se do sběru aktivně zapojuje. Třídění odpadů, včetně baterií, patří ke společenské a environmentální odpovědnosti firmy. Na halách máme rozmístěny sběrné nádoby, do kterých jsme během roku 2021 nastřádali 28 kg baterií. Do sběrných nádob ve firmě mohou zaměstnanci odevzdávat i vybité baterie ze svých domácností a napomáhat chránit životní prostředí. Tyto baterie zasíláme ke zpětnému odběru a následné recyklaci, ze které jsou získány kovonosné druhotné suroviny, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.