Skip to main content

Projekty

Název projektu: FVE TNS SERVIS

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004240

Cílem projektu je vybudovat fotovoltaickou elektrátnu na střeše stávajících objektů. Využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů povede ke snížení spotřeby energií společnosti a docílí snížení měrné spotřeby energií na hmotnost finálního produktu, což v konečném důsledku bude představovat zlepšení konkurenceschopnosti. Dále projekt řeší zejména aspekt environmentální, který povede ke zlepšení pracovního i životního prostředí.

Název projektu: Úspory energie v areálu TNS SERVIS Slušovice H1-3

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022476

Cíl projektu: Cílem projektu je realizovat opatření spočívající ve snížení nákladů na vytápění zateplením obvodového pláště haly H1, H2 a H3, výměnou otvorových výplní za nové s izolačním dvojsklem a snížením nákladů na osvětelní výměnou stávajících zdrojů světla za úspornější pro haly 2,3.

Název projektu: Soubor technologických opatření za účelem snížení nákladů na energie ve společnosti TNS SERVIS s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013456

Program: Úspory energií, OP PIK

Cíl projektu: Projekt navrhuje provést taková opatření, která povedou ke snížení spotřeby energií, docílí snížení měrné spotřeby energií na hmotnost finálního produktu, což v konečném důsledku bude představovat zlepšení konkurenceschopnosti společnosti. Konečně projekt řeší i aspekt environmentální, který povede ke zlepšení pracovního prostředí.

* Požadované údaje

Chcete nám raději napsat e-mail? Rádi si ho přečteme na tnsservis@tnsservis.cz